Dziś jest: 29.08.2015   sobota   Imieniny: Jana, Racibora, Sabiny

baner

Człowiek, który nie lubi i nie umie przebaczać, jest największym wrogiem samego siebie.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016

odbędzie się

1 września 2015 r.

godz. 9:30 Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Urszuli Ledóchowskiej

Spotkania z wychowawcami odbędą się według poniższego harmonogramu
(kliknij odpowiedni link).

Szkoła Podstawowa nr 50 KLASY I - III

Szkoła Podstawowa nr 50 KLASY IV - VI

Gimnazjum nr 24


Nauka pływania

Stowarzyszenie " 7 "

ZAPRASZAMY
dzieci z klas 0 - III na naukę pływania oraz doskonalenie stylów pływackich

informacje i zapisy:
tel. 516 167 727
tel. 664 050 408
tel. 81 536 65 52 (recepcja pływalni)

Małgorzata MinczenkoRada Pedagogiczna

Informujemy wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie, że najbliższe posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się 27 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godzinie 10:00.


Przetarg nieograniczony

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH.


ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

Odpowiedź na zapytania.pdf


Przetarg nieograniczony

ZAKUP I DOSTAWA ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH.

Zespół Szkół Nr 7 w Lublinie z siedzibą: ul. Roztocze 14, 20-722 Lublin, tel. 815366536 - zwany w dalszej części "Zamawiającym", zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 30 000 Euro, a poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP na zadanie pod nazwą: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół Nr 7 w Lublinie".

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)
SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIKI
Zalacznik 1 mięso i wędliny.xls
Zalacznik 2 drób i produkty drobiowe.xls
Zalacznik 3 garmażerka.xls
Zalacznik 4 warzywa i owoce świeże.xls
Zalacznik 5 nabiał.xls
Zalacznik 6 pieczywo.xls
Zalacznik 7 jajka.xls
Zalacznik 8 mrożonki.xls
Zalacznik 9 artykuły ogólnospożywcze.xls
Zalacznik 10 ziemniaki.xls
Zalacznik 11 kiszonki.xls
Zalacznik 12 warzywa korzeniowe.xls


Załącznik 13 oświadczenie.pdf Załącznik 13 oświadczenie.doc
Załącznik 14 Formularz ofertowy.doc
Załącznik 15 UMOWA.pdf


Wyprawka szkolna

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna".

Wnioski należy składać w szkole do dnia 4 września 2015 roku włącznie.

C Z Y T A J   C A Ł O Ś Ć
MS Word informacja2015.doc

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

MS Word rozporządzenie2015.pdf

Zarządzenie nr 34/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 13 lipca 2015 r.
w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

MS Word zarządzenie2015.pdf


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016

Pliki do pobrania w wersji MS Word (doc)MS Word

Szkoła podstawowa

KLASY I
Podręczniki do odbioru we wrześniu, dotowane przez MEN.
Podręcznik do religii "Jesteśmy rodziną Pana Jezusa" Red. ks. Piotr Goliszek wyd. Gaudium.

KLASY II
Podręczniki do odbioru we wrześniu, dotowane przez MEN.
Podręcznik do religii "Kocham Pana Jezusa" Red. ks. Piotr Goliszek wyd. Gaudium.

KLASY III
MS Word Podręczniki do klasy III

KLASY IV
Uczniowie klas czwartych dostaną podręczniki za darmo w ramach dotacji MEN.

KLASY V
MS Word Podręczniki do klasy V

KLASY VI
MS Word Podręczniki do klasy VI

 
Andrzej Błaszczyk © 2007