Dziś jest: 30.08.2016   wtorek   Imieniny: Gandy, Gaudencji, Rebeki, Róży, Szczęsnego

baner

Zagadnienia "brak czasu" nie rozwiąże się przez pośpiech, lecz przez spokój.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

odbędzie się
1 września 2016 r.

godz. 9:30 Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Urszuli Ledóchowskiej

Spotkania z wychowawcami odbędą się według poniższego harmonogramu.

Szkoła Podstawowa nr 50

KLASY I - III CZYTAJ CAŁOŚĆ

KLASY IV - VI CZYTAJ CAŁOŚĆ

Gimnazjum nr 24

CZYTAJ CAŁOŚĆ


Wyprawka szkolna

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka szkolna"

CZYTAJ CAŁOŚĆ


RADA PEDAGOGICZNA

UWAGA ZMIANA DATY

Informujemy wszystkich nauczycieli Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie,
że najbliższe posiedzenie Rady Pedagogicznej odbędzie się
30 sierpnia 2016 r. (wtorek) o godzinie 12:00
(a nie w poniedziałek, jak podano wcześniej).


PRZETARG

Zestawienie złożonych ofert

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu ZID 1/2016 w dniu 17-08-2016r.


Przetarg nieograniczony

ZAKUP I DOSTAWA ŻYWNOŚCI DO STOŁÓWKI

Zespół Szkół Nr 7 w Lublinie z siedzibą: ul. Roztocze 14, 20-722 Lublin, tel. 815366536 - zwany w dalszej części "Zamawiającym", zaprasza Wykonawców do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: "Zakup i dostawa żywności do stołówki Zespołu Szkół Nr 7 w Lublinie".

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)
SIWZ.pdf

ZAŁĄCZNIKI
Zalacznik 1 mięso i wędliny.xls
Zalacznik 2 drób i produkty drobiowe.xls
Zalacznik 3 garmażerka.xls
Zalacznik 4 warzywa i owoce świeże.xls
Zalacznik 5 nabiał.xls
Zalacznik 6 pieczywo.xls
Zalacznik 7 mrożonki.xls
Zalacznik 8 artykuły ogólnospożywcze.xls

Załącznik 9 Formularz ofertowy.doc
Załącznik 10 oświadczenie.doc
Załącznik 11 UMOWA.pdf

Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:
Imię i nazwisko: Krzysztof Brogowski
Tel. 815366551
W godzinach: 9:00 - 13:00


ZESTAW PODRĘCZNIKÓW
obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017

Pliki do pobrania w wersji MS Word (doc)MS Word

Szkoła podstawowa

KLASY I
Podręczniki do odbioru we wrześniu, dotowane przez MEN.
Podręcznik do religii "Jesteśmy rodziną Pana Jezusa" Red. ks. Piotr Goliszek wyd. Gaudium.

KLASY II
Podręczniki do odbioru we wrześniu, dotowane przez MEN.
Podręcznik do religii "Kocham Pana Jezusa" Red. ks. Piotr Goliszek wyd. Gaudium.

KLASY III
Podręczniki do odbioru we wrześniu, dotowane przez MEN.
Podręcznik do religii "Przyjmujemy Pana Jezusa" Red. ks. Piotr Goliszek wyd. Gaudium.

KLASY IV
Uczniowie klas czwartych dostaną podręczniki za darmo w ramach dotacji MEN.
Podręcznik do religii "Jestem chrześcijaninem" pod red. ks. Waldemara Janigi wyd. Gaudium

KLASY V
Uczniowie klas piątych dostaną podręczniki za darmo w ramach dotacji MEN.
Podręcznik do religii "Wierzę w Boga". Podręcznik dla V klasy szkoły podstawowej red. ks. W. Janigi wyd. Gaudium

KLASY VI
MS Word Podręczniki do klasy VI


 
Andrzej Błaszczyk © 2007