Dziś jest: 23.10.2014   czwartek   Imieniny: Ignacji, Marleny, Odilli, Seweryna

baner

Ten, kto zamknął się w nienawiści, już się skończył!

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów z klas 0 - III
Do udziału w zdrowej zabawie pod hasłem

TYDZIEŃ OWOCOWO - WARZYWNY

W terminie od 20 do 24 października.

W tych dniach nie jemy słodyczy i chipsów w szkole i w domu!

Dla wytrwałych uczestników konkursu przewidziane są dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez radę rodziców. Kolejna edycja odbędzie się w marcu 2015 roku. Życzymy wytrwałości w jedzeniu owoców i warzyw.

Organizatorzy:
A. Bonecka,
M. Lipa,
L. Żołyniak-Maińska


Święto Edukacji Narodowej

14 października 2014r. uczniowie klasy 2 a uczcili Dzień Edukacji Narodowej wierszem, piosenką i tańcem. W montażu słowno - muzycznym uczestniczyła społeczność Szkoły Podstawowej nr 50, Grono Pedagogiczne, pracownicy i rodzice. Najlepsze życzenia dla Nauczycieli od wszystkich uczniów!

ZAPRASZAMY DO GALERII

Liliana Żołyniak - Maińska


Konkurs "Czytanie jest modne"

Biblioteka zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pt."Czytanie jest modne". Praca konkursowa polega na zaproponowaniu pomysłu w formie plakatu, wiersza, hasła, zdjęcia, filmu i innego ciekawego sposobu promującego czytanie książek.

Termin składania prac 30 października 2014r.
Na zwycięzców Czekaja dyplomy i nagrody.

Do konkursu zapraszamy Uczniów Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Nauczycieli i Pracowników Szkoły.

Jadwiga Mączka

.

Zarządzenie nr 13/2014
Dyrektora Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie
z dnia 17 października 2014 r.

w sprawie zmiany godzin lekcyjnych i przerw.

§ 1. Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) wprowadzam następujący harmonogram godzin lekcyjnych i przerw dla Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie:

 1. 7:30 - 8:15
 2. 8:20 - 9:05
  przerwa śniadaniowa
 3. 9:15 - 10:00
 4. 10:10 - 10:55
 5. 11:05 - 11:50
  przerwa obiadowa dla szk. podstawowej
 6. 12:15 - 13:00
  przerwa obiadowa dla gimnazjum
 7. 13:20 - 14:05
 8. 14:10 - 14:55
 9. 15:00 - 15:45
 10. 15:50 - 16:35
 11. 16:40 - 17:25

§ 2. Harmonogram obowiązuje od dnia 20 października 2014 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Dyrektor szkoły
mgr Ryszard Pawka


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ


"Przeciętny nauczyciel mówi.
Dobry wyjaśnia.
Znakomity nauczyciel daje przykład,
ale ten wielki - inspiruje"
W.A.Ward


Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę podziękować Państwu za wielki wysiłek w tworzeniu jak najlepszej jakości pracy naszej szkoły. Życzę, aby wszystkie dni w roku szkolnym były radosne, spokojne, pełne zadowolenia, ale i odpowiedzialności za edukację oraz wychowanie młodzieży. Wszystkim wychowawcom, nauczycielom i pracownikom szkoły pragnę złożyć życzenia radości i satysfakcji z pracy, dumy z wychowanków oraz powodzenia w życiu osobistym.

Dyrektor Szkoły
Ryszard Pawka

Dzień Nauczyciela sprawia, że pragniemy pokłonić się przed tymi, którzy wkładają wiele trudu i serca w nasze wychowanie i nauczanie. Dziękujemy Wam za to, że uczycie nas żyć tak, byśmy nie zbłądzili w dzisiejszym świecie i byśmy potrafili dać siebie innym.

Samorząd Uczniowski


14 października Święto Komisji Edukacji Narodowej

 • 8:00 Ślubowanie uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 24
 • 9:00 AKADEMIA DLA KLAS 0 i II-VI
 • 10:30 Ślubowanie uczniów klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 50

W tym dniu nie odbywają się zajęcia dydaktyczne.
Czynna jest świetlica, wydawane są obiady.
Przypominamy, że w przypadku rezygnacji z obiadu istnieje możliwość odpisu tel.815366522


WSZYSCY JABŁKA CHĘTNIE JEMY I DZIEŃ JABŁKA ŚWIĘTUJEMY!

Z okazji "Święta Jabłka" , które odbędzie się w naszej szkole 29 października br. serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów klas 0-III, nauczycieli, rodziców oraz pracowników szkoły do wspólnej zabawy.

ZAPRASZAMY DO PRZECZYTANIA CAŁEGO ARTYKUŁU

Komitet organizacyjny "Święta Jabłka":
Małgorzata Piotrowska, Jadwiga Mączka


Komunikat

W dniach 15 i 16 października 2014 r. odbędą się spotkania trójek klasowych z dyrektorem Zespołu Szkół nr 7.

15. 10. 2014 r. godz. 18:00 - zebranie trójek klasowych Szkoły Podstawowej nr 50, hol w budynku klas młodszych (obok sal 1, 2, 3).

16. 10. 2014 r. godz. 18:00 - zebranie trójek klasowych Gimnazjum nr 24, hol na I piętrze budynku gimnazjum (obok sali 20a)

Porządek zebrań

 • Informacje o szkole i bieżącym jej funkcjonowaniu
 • Informacje o zadaniach wykonanych w okresie wakacji
 • Informacje o planowanych przedsięwzięciach w tym roku szkolnym
 • Informacje o usprawnieniu form komunikacji z rodzicami
 • Sprawy różne

Po zebraniu ogólnym rodzice wybiorą członków Prezydium Rady Rodziców.

Serdecznie zapraszam.

Dyrektor ZS 7
Ryszrd Pawka


"Muzyczna podróż dookoła świata"

18 września uczniowie klas O-I uczestniczyli w pierwszej audycji muzycznej przygotowanej specjalnie dla najmłodszych uczniów - "Muzyczna podróż dookoła świata". Dzieci zapoznały się ze światem dźwięków, melodii, instrumentów oraz kompozytorów. Spróbowały też gry na różnych instrumentach.

ZAPRASZAMY DO GALERII

Barbara Zwolakiewicz


WYPRAWKA SZKOLNA

Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna" dzieciom i młodzieży uczęszczającym do szkół i placówek na terenie Miasta Lublin. Wnioski można składać do dnia 5 września 2014 roku włącznie.

= = = = CZYTAJ CAŁOŚĆ = = = =

Tu można pobrać "zasady przyznawania pomocy" (format Ms Word)


SZKOŁA PODSTAWOWA - OPŁATY

Wysokości składek na ubezpieczenie i Radę Rodziców w roku szkolnym 2014/2015 dla uczniów szkoły podstawowej

UBEZPIECZENIE
wpłaty do 25 września 2014 r.

Składka w wysokości 40,00 zł (obejmuje również ubezpieczenie szatni).

Wpłaty na ubezpieczenie przyjmowane są wyłącznie w sekretariacie szkoły podstawowej (pokój 47) do 25 września 2014 r.

RADA RODZICÓW

Wysokości składek na Fundusz Rady Rodziców w roku szkolnym 2014/2015

- 50 zł za jedno dziecko w szkole
- 75 zł za dwoje dzieci w szkole
- 85 zł za troje dzieci w szkole

INFORMACJA
o możliwościach dokonywania wpłat na Fundusz Rady Rodziców

- indywidualnie na konto w ALIOR BANKU

35 2490 0005 0000 4500 7733 2416

- w szkole w sekretariacie szkoły podstawowej (pokój 47)

- bezpośrednio do klasowych Przedstawicieli Prezydium Rady Rodziców


Nowe zasady udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Informujemy, że od 2 sierpnia 2014 r. obowiązuje nowy regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r. (Dz.Urz.Woj.Lub.2014.2572).

= = = CZYTAJ CAŁOŚĆ = = =

Do pobrania:
Uchwała Nr 1122/XLII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2014 r.
W załączeniu:
Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Lublin
Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej dla ucznia o charakterze socjalnym
Uchwała z załącznikami.


ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
2014/2015

1 września 2014 r (poniedziałek)

uczniowie klas I gimnazjum - godz. 8:30
sala gimnastyczna, a następnie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

uczniowie klas II-III gimnazjum - godz. 8:45
spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

uczniowie klas V-VI szkoły podstawowej - godz. 8:45
spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

godz. 9:30 Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Urszuli Ledóchowskiej

uczniowie klas 0-I szkoły podstawowej - ok. godz. 10:30
sala gimnastyczna, a następnie spotkanie spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

uczniowie klas II-III szkoły podstawowej - ok. godz. 10:30
spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach

uczniowie klas IV szkoły podstawowej - ok. godz. 10:30
spotkanie z wychowawcami w wyznaczonych salach


RADA PEDAGOGICZNA

Organizacyjna Rada Pedagogiczna Zespołu Szkół nr 7 w Lublinie
odbędzie się 28 sierpnia (czwartek) 2014 r. o godz. 14:00


Pomoc materialna dla uczniów

Wyprawka szkolna 2014/15

W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna" informuję, że pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przewidziana jest dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2014/15 naukę w klasach: II, III i VI.

Ponadto pomocą są objęci uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego:

 • słabosłyszący
 • słabowidzący
 • z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją
 • z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi

W bieżącym roku wprowadzono jednolite kryterium dochodowe wynoszące 539 zł na osobę w rodzinie uprawniające do otrzymania pomocy. Szczegółowe informacje i druki do pobrania we wrześniu u pedagoga i w sekretariacie szkoły.

Do pobrania (należy drukować dwustronnie):
Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2014/15


 
Andrzej Błaszczyk © 2007