Rekrutacja
Dodane przez Marzena Luszczynska dnia Marzec 21 2010 17:11:42
Rekrutacja do Gimnazjum nr 24 w Lublinie na rok szkolny 2015/2016

Przyjęcia do naszego gimnazjum odbywają się w elektronicznym systemie rekrutacyjnym.

Informujemy, że od dnia 16 marca 2015 r. rodzice będą mogli zgłosić swoje dziecko do elektronicznej rekrutacji za pośrednictwem strony: lublin-gim.edu.com.pl

Aby zgłosić dziecko zamieszkałe w obwodzie Gimnazjum nr 24 w Lublinie, należy:
1/ w dniach 16 - 31 marca 2015 r. wypełnić i zarejestrować w systemie wniosek zgłoszeniowy
2/ w dniach 16 - 31 marca 2015 r. złożyć w sekretariacie szkoły wniosek zgłoszeniowy (do pobrania na stronie szkoły lub ze strony lublin-gim.edu.com.pl) oraz okazać dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, w tym m.in.:
  a/ akt urodzenia
  b/ dowód osobisty rodzica (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
  c/ zdjęcie do legitymacji szkolnej.

Aby zgłosić dziecko zamieszkałe poza obwodem Gimnazjum nr 24 w Lublinie, należy:
1/ w dniach 04 - 29 maja 2015 r. wypełnić i zarejestrować w systemie wniosek rekrutacyjny
2/ w dniach 04 - 29 maja 2015 r. złożyć w sekretariacie szkoły wniosek rekrutacyjny (do pobrania na stronie szkoły lub ze strony lublin-gim.edu.com.pl) oraz okazać dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów, w tym m.in.:
  a/ akt urodzenia dziecka
  b/ dowód osobisty rodzica (lub inny dokument potwierdzający tożsamość)
  c/ zdjęcie do legitymacji szkolnej.

Uprzejmie prosimy o złożenie w sekretariacie szkoły - osobiście, drogą mailową lub telefoniczną - informacji o rezygnacji z nauki w naszej szkole uczniów, których:
a/ rodzice dokonali wyboru innej szkoły niż obwodowe Gimnazjum nr 24 w Lublinie lub
b/ rodzice zmienili miejsce zamieszkania, a tym samym zmienił się obwód szkolny dziecka albo
d/ rodzice/rodzic - wraz z dzieckiem - wyjechali za granicę.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi terminami postępowania rekrutacyjnego znajdującymi się na naszej stronie internetowej.

Tutaj "Plakat o rekrutacji"

Tutaj "Zasady postępowania zgłoszeniowego i rekrutacyjnego"

Tutaj "regulamin rekrutacji do gimnazjum"

Tutaj "terminy rekrutacji do gimnazjum"

Tutaj "Wniosek zgłoszeniowy do rekrutacji"