Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie

B I P

Nawigacja

Sekretariat

Sekretariat
Beata Bukowska

Pn 700 - 1600
Wt 700 - 1500
Śr 700 - 1500
Cz 700 - 1500
Pt 700 - 1400

telefon:
81 536 65 40

BASEN

Parametry wody w basenie SP 50

Na podstawie badań jakości wody przeprowadzonej w dniu 14.12.2017 r. woda spełnia
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku
w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda na pływalni.

Data Godzina
pomiaru
Zawartość
chloru
wolnego
[ mg/l ]
Zawartość
chloru
związanego
[ mg/l ]
Wartość PH Rx [ Mv ] Temperatura
wody
[ °C ]
Temperatura
powietrza
[ °C ]
14.12
2017
 
06:30
 
0.44 0.17 7 779 27.5 28
14.12
2017
 
10:30
 
0.43 0.16 7 773 27.5 28
14.12
2017
 
14:30
 
0.44 0.18 7 770 27.5 28
14.12
2017
 
18:30
 
0.43 0.17 7 766 28 28.3

Wygenerowano w sekund: 0.07
97,643 unikalne wizyty