Szkoła Podstawowa nr 50 w Lublinie

B I P

Konkurs Prymasowski

Nawigacja

Sekretariat

Sekretariat
Beata Bukowska

Pn 700 - 1600
Wt 700 - 1530
Śr 700 - 1500
Cz 700 - 1500
Pt 700 - 1330

telefon:
81 536 65 40

Kancelaria

Kancelaria
Kamilla Wójcik

Pn - Pt
730 - 1530

telefon:
81 536 65 36

Psycholog

Psycholog szkolny
Hanna Stefaniuk-Bojar

gabinet obok sali nr 15a

Pn 900 - 1300
Wt 1000 - 1500
Śr 900 - 1300
Cz 900 - 1300
Pt 1000 - 1300

telefon:
81 536 65 43

PROJEKTYKOMUNIKAT

Komunikat nr 11/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 w Lublinie

z dn. 13 maja 2021 r.

w sprawie nauczania hybrydowego w klasach 4-8
w Szkole Podstawowej nr 50 w LublinieSzanowni Państwo!
W dniach od 17 do 28 maja 2021 r. uczniowie klas 4-8 szkół podstawowych będą uczyć się w systemie hybrydowym. O sposobie podziału uczniów decyduje dyrektor w porozumieniu z Rada Pedagogiczną. W naszej szkole nauczanie będzie odbywać się według następującego porządku:
- uczniowie klas 1-3 uczą się stacjonarnie
- uczniowie klas 4-8 zostali podzieleni na podstawie numeru w dzienniku na dwie grupy.

Nauczanie hybrydowe (17 - 24 maja)
Podział na grupy


Taka forma zajęć będzie obowiązywać do 24 maja włącznie. Lekcje będą odbywać się zgodnie z obowiązującym planem zajęć.
W dniach 25, 26, 27 maja 2021 r. odbywać się będą egzaminy klas ósmych. Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych. Szkoła w te dni nie wydaje obiadów.
W dniu 28 maja obchodzimy święto szkoły. W tym roku obchody Dnia Patrona będą rozciągnięte w czasie. 28 maja odbędą się uroczyste godziny wychowawcze, na których wychowawcy i nauczyciele uczący w danych klasach będą rozmawiać o wartościach, które Kardynał Stefan Wyszyński realizował przez całe życie. W tym dniu uczniowie przychodzą do szkoły na galowo.
Z uwagi na ograniczony czas pobytu w szkole obiady nie będą wydawane.
Rodzice uczniów, którzy w dniach 25, 26, 27, 28 maja nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom, proszeni są o zgłoszenie tego faktu do wychowawcy klasy do dnia 19 maja (środa). Dla tych uczniów będą zorganizowane zajęcia świetlicowe.

Godziny spotkań w dniu 28 maja 2021 r.


O godzinach spotkań w klasach 1-3 wychowawcy poinformują dzieci i rodziców poprzez dziennik elektroniczny.
Przydział sal zostanie wysłany wychowawcom klas poprzez pocztę służbową.

Uroczysta Msza Święta odbędzie się 13 września ( poniedziałek). Liczymy, że wtedy uda się zorganizować chociaż krótką część artystyczną. Data ta związana jest z uroczystościami beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które odbędą się w Warszawie w dniu 12 września.

Od 31 maja zajęcia dla całej szkoły odbywać się będą w sposób stacjonarny.

Dyrektor szkoły
mgr Ryszard Pawka

Konkurs Prymasowski


WYNIKI KONKURSU PRYMASOWSKIEGOZ ogromną przyjemnością przekazujemy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu literacko-plastycznego o naszym Patronie, Stefanie Kardynale Wyszyńskim – Prymasie Tysiąclecia.

XXI edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Nadesłano 837 prac z 16 województw. To wielka radość, że w sytuacji pandemii i nauki zdalnej tylu Uczniów pochyliło się nad programem „Społecznej Krucjaty Miłości” Stefana Kardynała Wyszyńskiego.

Przeżywamy szczególny czas. Uchwałą Sejmu i Senatu RP patronem 2021 roku został Prymas Stefan Wyszyński. 3 sierpnia obchodzona będzie 120. rocznica urodzin, a 28 maja 40. rocznica śmierci Kardynała Wyszyńskiego. 12 września zaś odbędzie się Jego beatyfikacja. Dziękujemy wszystkim Uczestnikom konkursu, którzy poprzez swoje prace wyrazili pamięć i wielki szacunek dla myśli i życia Prymasa Tysiąclecia oraz odpowiedzieli na zaproszenie do refleksji nad dekalogiem miłości.

Protokół konkursowy w wersji pdf

Podziękowania w wersji pdf
dla współorganizatorów   dla patronów   dla komisji   dla sponsorów

Podziękowania zostaną przekazane osobiście lub przesłane pocztą.

Koordynatorzy:
Marta Martyniuk
Ewa Ryba
Anna Trzos-Mularczyk
Małgorzata Niedźwiadek


Ze względu na pandemię koronawirusa i obostrzenia Gala Podsumowująca Konkurs w tym roku nie odbędzie się.
Nagrody i dyplomy dla laureatów i wyróżnionych zostaną przesłane pocztą w terminie do końca roku szkolnego.

OBIADY

Cena jednego obiadu - 3,80 zł

MAJ 2021 r.
Opłata miesięczna ( 17 dni ) – 64,60 zł

Opłaty za obiady należy dokonywać przelewem na indywidualne konta uczniów – są one do pobrania u intendenta lub w księgowości - do 8-go każdego miesiąca.

W przypadku rezygnacji z obiadów proszę o telefoniczne lub osobiste zgłoszenie do stołówki szkolnej
Wpłata dokonana na dotychczasowy rachunek bankowy nie będzie widziana w systemie.

Przypominam, że w razie nieobecności dziecka można dokonać odpisu obiadu zgłaszając osobiście lub telefonicznie do stołówki (tel.536-65-22 lub krystyna.olucha@sp50.lublin.eu ) w godzinach 7:30 - 8:30

INTENDENT STOŁÓWKI
Krystyna Olucha

OBIADY

Cena jednego obiadu - 3,80 zł

KWIECIEŃ 2021 r.
Opłata miesięczna ( 5 dni ) – 19,00 zł

Informacja dotyczy uczniów klas I – III, uczniowie klas IV – VIII czekają na powrót do szkoły.
Opłaty za obiady należy dokonywać przelewem na indywidualne konta uczniów – są one do pobrania u intendenta lub w księgowości do 8-go każdego miesiąca.

W przypadku rezygnacji z obiadów proszę o telefoniczne lub osobiste zgłoszenie do stołówki szkolnej
Wpłata dokonana na dotychczasowy rachunek bankowy nie będzie widziana w systemie.

Przypominam, że w razie nieobecności dziecka można dokonać odpisu obiadu zgłaszając osobiście lub telefonicznie do stołówki (tel.536-65-22 lub krystyna.olucha@sp50.lublin.eu ) w godzinach 7:30 - 8:30

INTENDENT STOŁÓWKI
Krystyna Olucha

Informacja

INFORMACJA


Od dnia 26 kwietnia 2021 roku klasy 1-3 będą się uczyć w systemie hybrydowym.
Szczegółowych informacji będą udzielać wychowawcy klas przez dziennik elektroniczny.
Klasy 4-8 pozostają w systemie nauczania zdalnego.

Spotkanie z LKO

INFORMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS VIIIInformujmy, że w Lubelski Kurator Oświaty organizuje spotkanie służące wsparciu rodziców uczniów klas VIII w zakresie wyboru dalszego etapu kształcenia i procesu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych pt. „Rodzic pierwszym doradcą”.

Spotkanie on-line ze specjalistami w tej dziedzinie odbędzie się dnia 20 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 17.00.

LINK DO SPOTKANIA (platforma Teams)

List Lubelskiego Kuratora Oświaty w wersji pdf


Wygenerowano w sekund: 0.04
864,890 unikalne wizyty